Bassängbad – Sydnärke

Bassängbad

Forskningen visar att reumatiker mår bättre med träning i varmvattenbassäng. Om du vill vara med på bassängträning för att träna regelbundet, må bättre och träffa ny vänner – ta kontakt med ledaren i Hallsberg, Malin Bäck, 070 -202 90 96 för mer information. Deltagaravgift 100 kr/termin.

Läs mer under ”Om Oss” om träning i bassäng. Där finns uppgift om när och var man kan delta i denna träningsform.