Kontakt/Om oss – Sydnärke

Kontakt/Om oss

Vårt mål är att alla reumatiker är fullt delaktiga och jämlika i samhället. Vår förening är en del av Reumatikerförbundet, som har 200 föreningar med nästan 50 000 medlemmar över hela landet. Som medlem träffar du personer med olika reumatiska sjukdomar som:
– får information -byter erfarenheter – får tips – har roligt tillsammans. Vi har många olika slags aktiviteter.

Styrelsen

Ordförande
Bo Rudolfsson
070 – 580 93 92
[email protected]

Vice ordförande
Anita Svensson
070 – 589 80 80
[email protected]

Kassör
Ing-Britt Andersson
070 – 652 52 65
[email protected]

Sekreterare
Vanja Geschwindt
070 – 535 71 49
[email protected]

Malin Bäck
070 – 202 90 96
[email protected]

Registeransvarig
Ann-Britt Persson
070 – 254 43 03
[email protected]

Registeransvarig
Ing-Britt Andersson
070 – 652 52 65
[email protected]

Studieorganisatör
Anita Svensson
070 – 589 80 80
[email protected]

Webbredaktör
Vanja Geschwindt
070 – 535 71 49
[email protected]

Serveringskommitté

Malin Bäck
070 – 202 90 96

Ing-Britt Andersson
070 – 652 52 65

Ann-Britt Persson
070 – 254 43 03

Monika Viborg
070 – 744 52 11