Styrelsen

Ordförande 
Bo Rudolfsson
Rättarstigen 18
695 32 Laxå
Telefon: 0584 – 41 14 25 Mobil: 070 – 580 93 92
E-post: [email protected]

Vice ordförande, studieorganisatör
Marina Persson
Hässlebergsvägen 76
694 34 Hallsberg
Telefon: 0582 – 141 03 Mobil: 070 – 334 84 06
E-post: [email protected]

Kassör, registeransvarig
Ing-Britt Andersson
Flinkagatan 48
692 38 Kumla
Mobil:
E-post: [email protected]

Lisbeth Lundvall
Bäckaskog 615
694 92 Hallsberg
Telefon: 0582 – 166 61
E-post: [email protected]

Registeransvarig
Ann-Britt Persson
Västra Storgatan 7B
694 30 Hallsberg
Mobil: 070 – 254 43 03
E-post: [email protected]

Webbredaktör, sekreterare
Vanja Geschwindt
Smedvägen 1
694 60 Åsbro
Mobil: 070 – 535 71 49
E-post: [email protected]